Krátka história nášho podniku

Spoločnosť ÉLPAK Zrt. vznikla v roku 1986 vo forme Hospodárskeho pracovného spoločenstva (GMK.) a v tejto organizačnej forme pôsobila ďalších 5 rokov. Okruh činnosti firmy sa postupne rozšíril o údržbu a repasácie plniarenských strojov. V roku 1991 došlo k ďalšiemu rozšíreniu jej podnikateľského profilu a firma pristúpila k plneniu liečivých a minerálnych vôd a ich distribúcii. V tom istom roku si rozvoj a rozšírenie podnikateľského profilu vyžiadali zmenu organizačnej formy a firma sa pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným (Kft.). V roku 1997 spoločnosť ÉLPAK prekonala aj túto podnikateľskú formu a od mesiaca december 1997 pôsobí ako akciová spoločnosť (Rt.). V januári roku 2000 v záujme oddelenia dvoch hlavných profilov činnosti vytvorila akciová spoločnosť dve samostatné dcérske spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť PACKER Kft. prevzala profil plniarenskej techniky a do pôsobnosti spoločnosti MEDAQUA Kft. sa dostala výroba a distribúcia liečivých a minerálnych vôd. V novembri roku 2000 kúpila akciová spoločnosť kempingový areál v Sástó, na prevádzkovanie ktorého vytvorila v decembri roku 2000 spoločnosť MÁTRA KEMPING Kft.

Naše prevádzkarne

Centrála spoločnosti sa nachádza v meste Gyöngyös, v priestore medzi diaľnicou M3 a hlavnou cestou č. 3, kde sa vykonáva aj repasácia resp. výroba plniarenských strojov.
V plniarenských závodoch v Parádsasváre a Tiszajenő sa na dvoch výrobných linkách výkonu 3000 fl / h realizuje plnenie liečivých a minerálnych vôd. Distribúciu svojich výrobkov vykonávame prostredníctvom vlastnej skladovej siete, ktorá je vytvorená popri expedičných skladoch výrobných závodov pomocou vlastných diskontných skladov nachádzajúcich sa v mestách Budapest, Pápa, Kaposvár a Tokaj.

Adatvédelmi tájékoztató